Registration

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie zapisu i udziału w projekcie Gra Giełdowa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (zewnętrzny)